Διαβούλευση

Η ομάδα μας συνδυάζει τις γνώσεις της βιομηχανίας μας με την αυστηρή αναλυτική προσέγγιση και τις νέες γνώσεις αγοράς, παρέχοντας στους πελάτες μας στρατηγική καθοδήγηση που χρειάζονται για την επίτευξη πραγματικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Βοηθάμε τους πελάτες μας στον τομέα του βιομηχανικού εξοπλισμού, των δομικών προϊόντων, των συσκευασιών και ενός ευρέος φάσματος άλλων τομέων για να αξιοποιήσουμε τις τάσεις του βιομηχανικού τομέα και να επικεντρωθούμε σε πρωτοβουλίες υψηλού δυναμικού ανάπτυξης.

Οι πιο κοινές υπηρεσίες μας είναι:

- Η καλύτερη λύση για τις πυροπροστασίας 
- Μόνωση περλίτη, βιομηχανική και εμπορική
- Επέκταση του περλίτη και της υπερκαταψαιμίας
- Κατασκευή πυροσβεστικών κονιαμάτων και απαιτούμενος εξοπλισμός
- Παραγωγή, αποτελεσματικότητα επεξεργασιών, οργάνωση εγκαταστάσεων, παραγωγή LEAN
- Υπολογισμός του κόστους των προϊόντων με βάση το P & L.